Αν εστιάσει κανείς στους ρυθμούς μεγέθυνσης, το σοκ που επέφερε η πανδημία του Covid-19 σε αμφότερες τις οικονομίες των ΗΠΑ και της Ευρωζώνης είναι δυσθεώρητο. Συγκεκριμένα, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, η οικονομία των ΗΠΑ συρρικνώθηκε περισσότερο από 30% ενώ η οικονομία της Ευρωζώνης αντίστοιχα, παρουσίασε μείωση μεγαλύτερη από 10%. Ωστόσο, εστιάζοντας στους δείκτες του ποσοστού ανεργίας, το οικονομικό σοκ δεν αντανακλάται εξίσου μεταξύ των δύο οικονομιών. Όπως φαίνεται από το γράφημα, η ανεργία στην οικονομία των ΗΠΑ το δεύτερο τρίμηνο του 2020 άγγιξε το 13% (μεταβολή μεγαλύτερη του 260% από την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι), ενώ η ανεργία στο σύνολο της Ευρωζώνης παρέμεινε στα ίδια επίπεδα (περίπου 7,5%). Ακόμη και σε χώρες όπως η Ισπανία και η Ελλάδα, με παραδοσιακά υψηλά ποσοστά ανεργίας και μεγάλη ευαλωτότητα στα περιοριστικά μέτρα, το ποσοστό ανεργίας σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, σημείωσε πολύ μικρή αύξηση ή έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα. Μπορούμε λοιπόν να υποστηρίξουμε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης αποδείχθηκε πιο ανθεκτική στην πανδημία;

Πιθανότατα ναι αλλά με κάποιες επιφυλάξεις. Πέρα από τη διαφορά στο μέγεθος της ύφεσης, που στο εν λόγω τρίμηνο είναι τρεις φορές μεγαλύτερο στις ΗΠΑ, η αργή απόκριση της ανεργίας στην Ευρωζώνη μπορεί να αποδοθεί σε δομικά χαρακτηριστικά των Ευρωπαϊκών οικονομιών. Οι Ευρωπαϊκές οικονομίες απολαμβάνουν ισχυρότερα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας τα οποία φαίνεται να παρέχουν ισχυρότερο δίχτυ ασφαλείας στους εργαζόμενους που έχουν θιχτεί εργασιακά από την πανδημία. Τα συστήματα βραχυχρόνιας εργασίας (Kurzarbeit) στην Ευρώπη, στα οποία οι κυβερνήσεις επιδοτούν τους μισθούς των εργαζομένων προκειμένου να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους στις επιχειρήσεις, φαίνεται να εμπόδισαν την εκτίναξη του ποσοστού ανεργίας μέχρι στιγμής, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ.

Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ είναι σε ένα βαθμό παραπλανητικό καθώς πολλοί εργαζόμενοι που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας αναμένεται να επιστρέψουν στις θέσεις τους μετά το προσωρινό σοκ. Τέλος, οι Ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, όντας λιγότερο απελευθερωμένες, παρουσιάζουν περισσότερες δυσκαμψίες όσον αφορά τις απολύσεις, με αποτέλεσμα το ποσοστό ανεργίας να παρουσιάζει χαμηλότερη ευαισθησία ή ακόμα και υστέρηση σε σχέση με τον οικονομικό κύκλο.