Η χρονιά που μας πέρασε ήταν καταστροφική τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την οικονομία. Μια επιπλέον διάσταση της πανδημίας που συχνά παραγνωρίζεται, είναι αυτή της δημοκρατίας και των ατομικών ελευθεριών. Όπως σημειώνει ο Economist, το 2020 ήταν καταστροφικό και σε αυτό το επίπεδο σε παγκόσμιο επίπεδο. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται στην εξέλιξη του Παγκόσμιου Δείκτη Δημοκρατίας ο οποίος σημείωσε σημαντική πτώση κατά το προηγούμενο έτος. Ποια είναι η εξέλιξη του δείκτη αυτού για τους πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των οποίων οι ελευθερίες περιορίστηκαν σημαντικά με την επιβολή των μέτρων;

O σύνθετος δείκτης Παγκόσμιας Δημοκρατίας αντλείται από μία ετήσια δημοσκόπηση, η οποία βαθμολογεί την κατάσταση της δημοκρατίας σε 167 χώρες βάσει πέντε υπό-δεικτών: την εκλογική διαδικασία και την ύπαρξη πλουραλισμού, τη λειτουργία της κυβέρνησης, τη συμμετοχή στην πολιτική, τον δημοκρατικό πολιτισμό και τις πολιτικές ελευθερίες. Το διάγραμμα παρουσιάζει τον σύνθετο δείκτη για τις χώρες της ΕΕ. Στο σύνολο της ΕΕ, ο μέσος όρος του δείκτη για το 2020 έπεσε κατά 0.8 μονάδες. Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσε η Βουλγαρία (3,20 μονάδες), η Λετονία (2,50 μονάδες) και η Σλοβακία (2 μονάδες). Είναι σημαντικό να τονιστεί πως αυτές οι χώρες κατατάσσονται χαμηλά στην κατάταξη του δείκτη μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών, καταλαμβάνοντας τις τελευταίες θέσεις μαζί με την Ουγγαρία, την Κροατία και την Πολωνία. Απεναντίας, σημαντική αύξηση στο δείκτη σημείωσε η Ιταλία και η Πολωνία, μεταβολή η οποία αποδίδεται σε πολιτικές εξελίξεις πέρα από την πανδημία.

Είναι δεδομένο πως η θωράκιση του πληθυσμού μέσω του εμβολιασμού και η άρση των περιοριστικών μέτρων θα επαναφέρει το δείκτη παγκόσμιας δημοκρατίας σε υψηλότερα επίπεδα. Ωστόσο, θα είχε ενδιαφέρον η διερεύνηση των μεταβλητών που συνέβαλλαν στην πτώση αυτή, κάτι που θα μας απασχολήσει σε επόμενη ανάρτηση της παρούσας στήλης.