Η πανδημία του Covid-19 επηρέασε σημαντικά την αγορά εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως περιγράψαμε και σε προηγούμενο άρθρο της παρούσας στήλης, μέχρι και το δεύτερο τρίμηνο του 2020, το ποσοστό ανεργίας στην Ευρώπη παρουσίασε πολύ μικρότερη αύξηση συγκριτικά με εκείνο σε άλλες αναπτυγμένες οικονομίες, όπως οι ΗΠΑ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της Eurostat που παρουσιάζονται στο διάγραμμα, η ανεργία στην Ευρώπη φαίνεται να επηρεάζεται από την κρίση της πανδημίας στο τρίτο τρίμηνο του 2020. Συγκεκριμένα, οι χώρες με τη μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας μεταξύ του δεύτερου και τρίτου τριμήνου ήταν η Πορτογαλία (41%), η Ιρλανδία (32%), η Γαλλία (30%), η Ιταλία (30%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (29%).

Η καθυστερημένη επίδραση της τρέχουσας κρίσης στους δείκτες της ανεργίας στις Ευρωπαϊκές χώρες μπορεί να αποδοθεί εν μέρει σε δομικά χαρακτηριστικά των οικονομιών αυτών, καθώς είναι θωρακισμένες με ισχυρότερα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, ενώ κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχουν προχωρήσει και στη διαμόρφωση μηχανισμών βραχυχρόνιας εργασίας (Kurzarbeit), όπου οι κυβερνήσεις επιδοτούν τους μισθούς των εργαζομένων προκειμένου να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους στις επιχειρήσεις. Ωστόσο, η αύξηση της ανεργίας στο τρίτο τρίμηνο του 2020 υποδεικνύει ότι μάλλον αυτές οι πρωτοβουλίες δεν είναι ικανές να σταθεροποιήσουν το ποσοστό ανεργίας επ’ αόριστον σε μία ύφεση τέτοιου μεγέθους και διάρκειας.

Τέλος, έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς πως από τις επιλεχθείσες ευρωπαϊκές χώρες, η μόνη χώρα όπου δεν έχει σημειωθεί αύξηση του ποσοστού ανεργίας (αντιθέτως παρατηρείται μείωση) κατά το τρίτο τρίμηνο, είναι η Ελλάδα. Επιπλέον, μικρή υποχώρηση της ανεργίας σημείωσαν κατά το ίδιο τρίμηνο η Βουλγαρία, η Λετονία, η Ουγγαρία, η Σλοβενία, η Φινλανδία, και η Σουηδία (δεν εμφανίζονται στο διάγραμμα). Μένει να φανεί αν η αγορά εργασίας στην Ελλάδα και τις χώρες αυτές θα αποδειχθούν πιο ανθεκτικές στην κρίση από ότι οι υπόλοιπες οικονομίες ή θα ακολουθήσουν το ίδιο μοτίβο, αλλά με πιο αργούς ρυθμούς.