Η πορεία των τιμών των ακινήτων τείνει να συμβαδίζει με αυτή των ευρύτερων μακροοικονομικών δεικτών. Πολλές φορές, μάλιστα, όπως μας έδειξε η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-08, οι εξελίξεις στις αγορές ακινήτων επηρεάζουν σημαντικά την τροχιά της οικονομικής μεγέθυνσης. Συμβαίνει το ίδιο και με την κρίση του Covid-19;

Προκειμένου να εξετάσουμε αυτό το ερώτημα συλλέξαμε δεδομένα για τιμές ακινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δεδομένα προέρχονται από τον ΟΟΣΑ και καλύπτουν το διάστημα που ξεκινάει το τρίτο τρίμηνο του 2019 και τελειώνει το τρίτο τρίμηνο του 2020. Στην αρχή της περιόδου οι ευρωπαϊκές οικονομίες δεν είχαν ακόμη αισθανθεί την επερχόμενη κρίση, ενώ στο τέλος της περιόδου οι οικονομίες βίωναν το δεύτερο κύμα της πανδημίας, και παρουσίαζαν περιορισμένη οικονομική δραστηριότητα, πτώση στους ρυθμούς μεγέθυνσης, και μία σωρεία περιοριστικών μέτρων που όπως έχουμε δείξει σε παλαιότερες αναρτήσεις επιβαρύνουν σημαντικά την οικονομία.

Πώς αντανακλώνται αυτές οι εξελίξεις στις αγορές ακινήτων; Με μια πρώτη ματιά η πανδημία δεν φαίνεται να επηρεάζει τις τιμές των ακινήτων. Κατά την χρονική περίοδο που εξετάζουμε, το δείγμα των 24 ευρωπαϊκών χωρών παρουσιάζει μέση αύξηση στις τιμές των ακινήτων της τάξεως του 5,6%. Σημαντικότερη αύξηση παρατηρείται στο Λουξεμβούργο (13,6%), στην Πολωνία (10,9%), την Αυστρία (8,9%) και την Τσεχία (8,3%). Απεναντίας, χώρες όπως η Ιταλία (1%) και η Ισπανία (1,7%) σημειώνουν αναιμική αύξηση. Η μόνη χώρα που σημειώνει μείωση κατά την ίδια περίοδο είναι η Ιρλανδία (-0,7%), ενώ η Ελλάδα σημειώνει αύξηση (3,3%), χαμηλότερη από τη μέση αύξηση.

Ασφαλώς, οι διαφοροποιήσεις στους ρυθμούς μεταβολής των τιμών ακινήτων αντανακλούν τη διαφοροποίηση στους ρυθμούς μεγέθυνσης κατά την ίδια περίοδο και στα περιοριστικά μέτρα που έχουν παρθεί.  Ωστόσο, δεν εξηγούν πλήρως την ανθεκτικότητα που έδειξαν οι τιμές των ακινήτων κατά την περίοδο της πανδημίας. Μένει να αποδειχθεί αν οι τάσεις αυτές θα συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό, προοιωνίζοντας μια έκρηξη των τιμών στις ευρωπαϊκές αγορές ακινήτων μετά το πέρας της πανδημίας, ή θα ακολουθήσουν τις υπόλοιπες θεμελιώδεις μεταβλητές με κάποια υστέρηση.