Οι νέοι απασχολούνται σε σημαντικό ποσοστό στην παροχή υπηρεσιών σε φυσικά πρόσωπα (π.χ. εστίαση, πωλήσεις, υποδοχή πελατών, κοκ). Το γεγονός αυτό τους καθιστά περισσότερο ευάλωτους στην αγορά εργασίας, καθώς αυτοί οι κλάδοι έχουν δεχτεί τη μεγαλύτερη πίεση στον καιρό της πανδημίας. Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι η ίδια σε όλες τις χώρες. Οικονομίες με παραδοσιακά υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων όπως οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, παρουσιάζουν σημαντική αύξηση στα επίπεδα ανεργίας σε νέους κάτω των 24 ετών. Ενδεικτικά, η ανεργία των νέων στην Ισπανία έφτασε τον Αύγουστο του 2020 στο 43,9%, μια αύξηση 11 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2019, ενώ σημαντική αύξηση παρατηρείται και στην Ελλάδα και την Ιταλία. Πολύ σημαντικές αυξήσεις διαπιστώνονται και στις Αγγλοσαξονικές οικονομίες, με τις ΗΠΑ να κατέχουν τη θλιβερή πρωτοκαθεδρία, καθώς η ανεργία των νέων έχει φτάσει το 15%, σημειώνοντας αύξηση 6 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2019. Από την άλλη πλευρά, στη Γαλλία και ιδίως τη Γερμανία δεν καταγράφεται αύξηση της ανεργίας των νέων, γεγονός που κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται στην λήψη αυξημένων μέτρων προστασίας της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας.