Η πανδημία του COVID-19 επηρέασε δραματικά την οικονομική δραστηριότητα από τις αρχές του 2020. Οι αναταράξεις δεν θα μπορούσαν να είχαν αφήσει ανεπηρέαστο το επίπεδο των τιμών στις χώρες του Ευρώ. Όπως φαίνεται από το γράφημα, κατά το 2020 οι οικονομίες της Ευρωζώνης περιήλθαν σε καθεστώς αποπληθωρισμού για πρώτη φορά έπειτα από τέσσερα χρόνια. Ωστόσο, με τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων και την εκτεταμένη νομισματική στήριξη από την ΕΚΤ, ο ρυθμός μεταβολής των τιμών έχει πλέον οδηγηθεί σε επίπεδα υψηλότερα του συνηθισμένου, ξεπερνώντας το στόχο του 2% που θέτει πλέον η Τράπεζα (στο μεσοπρόθεσμο διάστημα).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Inflation dashboard της ΕΚΤ, ο πληθωρισμός στις χώρες της Ευρωζώνης κυμάνθηκε στο 3%, το υψηλότερο επίπεδο της δεκαετίας. Εξετάζοντας τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, τον Αύγουστο, η Γερμανία σημείωσε πληθωρισμό της τάξης του 3,4%, ακολουθούμενη από την Ισπανία (3,3%), την Ιταλία (2,6%) και τη Γαλλία (2,4%). Ο ίδιος δείκτης για την Ελλάδα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα της τάξεως του 1,2%. Πέρα από την διευρυμένη στήριξη των οικονομιών μέσω των πακέτων ποσοτικής χαλάρωσης και των πληθωριστικών πιέσεων που αυτά συνεπάγονται, ο υψηλός πληθωρισμός οφείλεται αναμφίβολα και στο άνοιγμα των οικονομιών και την αύξηση της κατανάλωσης, όπως και στις δυσκολίες προσαρμογής της εσωτερικής και εξωτερικής προσφοράς στην αυξημένη ζήτηση. Αν και ορισμένοι από αυτούς τους παράγοντες θεωρούνται παροδικοί και αναμένεται αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, η συζήτηση για τη σταδιακή άρση των μέτρων στήριξης της ΕΚΤ έχει ήδη ανοίξει.