Ο Γιώργος Παγουλάτος στο άρθρο του «Greece: On a new “mission impossible”?», το οποίο εκδόθηκε με την στήριξη του Ιδρύματος Friedrich-Ebert-Stiftung στην Αθήνα, αναλύει τις οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στήριξης και αναδεικνύει την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και βελτιώσεων σε ευρεία κλίμακα, όπως και υπογραμμίζει την ανάγκη εισροής άμεσων ξένων επενδύσεων σε συνεχή βάση.

Η έκθεση είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά εδώ.