Νέο κείμενο εργασίας το οποίο διερευνά την επιχειρησιακή συνεργασία ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) και στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) δημιοσιεύθηκε από το ΕΛΙΑΜΕΠ.

Στόχο του working paper αποτελεί η ανάλυση και η αποτίμηση της συνεργασίας των δύο αυτών οργανισμών ως προς την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης στο Αιγαίο, πεδίο στο οποίο συνεργάζονται – παρά τις διαφορές στο ρόλο τους- από το 2016 οπότε και αποφασίστηκε η συμβολή του ΝΑΤΟ στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης στην Ευρώπη.

Παράλληλα, με δεδομένη την παραπάνω συνεργασία, στο κείμενο εξετάζονται και τα σημαντικά ερωτήματα που εγείρονται τόσο για το μέλλον των δύο αυτών οργανισμών όσο και για την υιοθετούμενη στρατηγική της ΕΕ σε σχέση με την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης.

Το κείμενο εργασίας, σημειώνεται, βασίζεται σε δεδομένα που συλλέχθηκαν από ημι-δομημένες συνεντεύξεις με αξιωματούχους του ΝΑΤΟ και του Frontex, όπως επίσης και στοιχείων που προέκυψαν από την επισκόπηση και ανάλυση επίσημων εγγράφων.

Διαβάστε το κείμενο εργασίας εδώ.