Η τρέχουσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή φτάνει στο τέλος της θητείας της, 2004-2009. Ειδικοί από το European Policy Institutes Network (EPIN) έχουν κάνει μία εκτίμηση των επιτυχιών και αποτυχιών της (πρώτης) Επιτροπής Μπαρόσο, από εθνικές οπτικές. Η Έκθεση για την Ελλάδα (country report) συντάχθηκε από τον Γιάννη Α. Εμμανουηλίδη και τη Βανέσσα Στάχτου από το ΕΛΙΑΜΕΠ.

Τα ευρήματα από τα 25 κράτη-μέλη παρουσιάζονται σε ένα νέο Κείμενο Εργασίας του EPIN, συγγεγραμμένο από τον Piotr Maciej Kaczyński, ερευνητή του think tank CEPS, το οποίο εδράζεται στις Βρυξέλλες. Το γενικό συμπέρασμα  είναι ότι η Επιτροπή έχει αποδυναμωθεί πολιτικά σε σχέση με άλλους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως η μεγαλύτερη επιτυχία της Ευρ. Επιτροπής αναδεικνύεται η υιοθέτηση του Πακέτου για το Κλίμα και την Ενέργεια (Climate and Energy Package), το οποίο φαίνεται να εκτιμάται θετικά ευρέως σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το EPIN είναι ένα δίκτυο αποτελούμενο από think tanks και ιδρύματα πολιτικής, που επικεντρώνεται σε τρέχοντα ζητήματα και διαλόγους για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ευρωπαϊκές πολιτικές. Είναι ένα ευρύ δίκτυο με 31 μέλη σε 27 χώρες, συμπεριλαμβάνοντας σχεδόν όλα τα κράτη μέλη και τις υποψήφιες χώρες της ΕΕ. Το EPIN στοχεύει να συνεισφέρει στο διάλογο για το Μέλλον της Ευρώπης μέσω διαρκώς ενημερωμένων αναλύσεων και σχολίων εμπειρογνωμώνων, και παρέχοντας εύκολη πρόσβαση στην κατανόηση των διαφορετικών εθνικών διαλόγων.

Διαβάστε την Έκθεση Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2004-09: Ένας πολιτικά αποδυναμωμένος Θεσμός?, Ερευνητής Piotr Maciej Kaczyński του think tank CEPS, Βρυξέλλες, Κείμενο Εργασίας του EPIN, No. 23, Μάιος 2009.