Η έκθεση (στην αγγλική) αυτή συντάχθηκε στο πλαίσιο του συνεργατικού σχηματισμού ασφαλείας της Πρωτοβουλίας για την Ανοικοδόμηση της Ειρήνης (IfP) υπό την επίβλεψη του Αλβανικού Ινστιτούτου Διεθνών Σπουδών σε συνεργασία με το ΕΛΙΑΜΕΠ.

Στην έκθεση γίνεται λόγος για τις προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας στην Αλβανία και γίνεται μία αποτίμηση των αναληφθέντων έργων στο πλαίσιο της ΜΤΑ: δημοκρατικοποίηση της αστυνομίας, των ενόπλων δυνάμεων και του συστήματος δικαιοσύνης, καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, του λαθρεμπορίου και της τρομοκρατίας, σχέδια δράσης κατά των ναρκών, έλεγχος για φορητά όπλα και ελαφρύ οπλισμό, τοπική αστυνόμευση. Ερευνώνται επίσης, οι προκλήσεις σχετικά με τους στόχους της μεταρρύθμισης, την υλοποίηση, τη βιωσιμότητα και την κυριότητά τους, ο θεσμικός συντονισμός σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και το ευρύτερο περιφερειακό πεδίο σχετικά με την ασφάλεια. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα περισσότερα δυνητικά οφέλη για την ασφάλεια συνδέονται με την μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση του νομικού περιβάλλοντος της Αλβανίας, τη μάχη κατά της διαφθοράς και το βελτιωμένο συντονισμό ανάμεσα στους δρώντες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφτείτε την σχετική ιστοσελίδα.