Στο Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ 1/2009 η Άννα Τριανταφυλλίδου, ερευνήτρια Α’ στο ΕΛΙΑΜΕΠ, υποστηρίζει ότι οι συνεργασίες κινητικότητας και η κυκλική μετανάστευση όπως προτείνεται στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ πιθανό να μη λειτουργήσουν. Η συγγραφέας εξηγεί ότι πολλές, αν όχι οι περισσότερες, γειτονικές χώρες δε θα μπορέσουν να συμμορφωθούν και να εφαρμόσουν τις προυποθέσεις που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το ερώτημα αν θα πρέπει να συνδεθούν οι πολιτικές της νόμιμης μετανάστευσης με την αποτελεσματικότητα της χώρας προέλευσης ν’αντιμετωπίσει την ανεπίσημη μετανάστευση, δεδομένου υπόψη ότι αυτό είναι και οικονομικά ασύμφορο και πολιτικά αμφισβητήσιμο.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο (μόνο στα Αγγλικά – PDF)