Στο πρώτο τεύχος του Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ 1/2008 ο Γιάννης Α. Εμμανουηλίδης εξετάζει τις προοπτικές για μια διαφοροποιημένη ολοκλήρωση στο πλαίσιο μιας Ευρώπης των 27+. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα χρειαστεί διαφορετικές ταχύτητες, προκειμένου η διευρυμένη και πιο ετερογενής – από πολιτικής, οικονομικής και γεωπολιτικής άποψης – ΕΕ να παραμείνει αποτελεσματική. Ο Εμμανουηλίδης πιστεύει ότι η μελλοντική πορεία διαφοροποίησης δεν θα κυριαρχείται από ένα και μόνο μοντέλο διαφοροποίησης. Στην πράξη, είναι πιο πιθανό να δούμε πολλές διαφορετικές μορφές ευέλικτης ολοκλήρωσης, που θα κυμαίνονται από τη δημιουργία μιας νέας, ξεχωριστής Ένωσης ως την ανάπτυξη πολύ περιορισμένων μορφών συνεργασίας μεταξύ μιας μικρής ομάδας μελών της ΕΕ εντός και εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Αλλά ποια πορεία προς μια πιο διαφοροποιημένη Ευρώπη θα έπρεπε να ακολουθηθεί; Ποιες μορφές διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης θα έπρεπε να αποφευχθούν και ποιες να προτιμηθούν; Για να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά ο Εμμανουηλίδης καταθέτει εννέα προτάσεις πολιτικής.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο (μόνο στα Αγγλικά – PDF)