Η μελέτη της προσφοράς και ζήτησης της εργασίας των οικονομικών μεταναστών/ τριών από την Αλβανία την οποία πραγματεύεται αυτό το βιβλίο αναδεικνύει την σημασία των κοινωνικών επιστημών στην ανάλυση εννοιών όπως αυτή της αγοράς εργασίας, που συχνά ερμηνεύονται ως αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης.
Το πρώτο μέρος του βιβλίου συζητά το θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση της δυναμικής του οικονομικού συστήματος και της αγοράς εργασίας στην αυγή του 21ου αιώνα. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου στοιχειοθετείται μέσα από την ανάλυση της εμπειρικής έρευνας στην Αλβανική μετανάστευση το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο (ανα)παράγονται το επίπεδο εξειδίκευσης και οι όροι αγοραπωλησίας της εργατικής δύναμης των μεταναστών.
Ίσως έφθασε ο καιρός να στρέψουμε το βλέμμα πίσω στις χαμηλού κύρους εργασίες για να ανασύρουμε τους κοινωνικούς όρους με τους οποίους κινούνται τα νήματα στην ευρύτερη αγορά εργασίας. Το κάλεσμα αυτού του βιβλίου είναι σημαντικό για ερευνητές και φοιτητές που ασχολούνται με θέματα αγοράς εργασίας και μετανάστευσης. Αλλά και για το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό που παρακολουθεί την μακρά πορεία αντίστασης της ελληνικής κοινωνίας και πολιτικής στην «δημιουργική καταστροφή” της οικονομίας της.

Συγγραφέας: Θάνος Μαρούκης

Τίτλος βιβλίουΟικονομική μετανάστευση στην Ελλάδα: αγορά εργασίας και κοινωνική ένταξη, Παπαζήσης, 2009