Σε ανάλυση που έγραψε στο περιοδικό AFKAR/IDEAS του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για τη Μεσόγειο, η Ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ και του ECFR Δρ. Αγγελική Δημητριάδη αναλύει την ευρωπαϊκή πολιτική κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης.  Το κείμενο είναι διαθέσιμο στα γαλλικά και τα  ισπανικά.

Μπορείτε εδώ να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.