Η έκθεση αυτή παρέχει μια μοναδική και εμπεριστατωμένη ανάλυση των επιπτώσεων των πολιτικών της ΕΕ στην αντιμετώπιση της λεγόμενης ευρωπαϊκής μετανάστευσης ή προσφυγικής «κρίσης» το 2015 και το 2016. Κατά την διάρκεια του προγράμματος έγιναν 257 ποιοτικές συνεντεύξεις με συνολικά 271 συμμετέχοντες σε επτά τοποθεσίες σε δύο φάσεις: στην Κω, Μάλτα και Σικελία από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2015 και στην Αθήνα, το Βερολίνο, την Κωνσταντινούπολη και τη Ρώμη από τον Μάιο έως τον Ιούλιο του 2016.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στον αντίκτυπο των πολιτικών στους ανθρώπους εν κινήσει, συνδυάζοντας την ανάλυση της πολιτικής και την επιτόπια παρατήρηση με εμπεριστατωμένη ανάλυση ποιοτικών δεδομένων από συνεντεύξεις από ανθρώπους που κάνουν – ή σχεδιάζουν να κάνουν – το επικίνδυνο ταξίδι στη Μεσόγειο Θάλασσα. Ως εκ τούτου, η έκθεση παρέχει προηγουμένως αδιευκρίνιστες γνώσεις σχετικά με τις συνέπειες της πολιτικής στα ταξίδια, τις εμπειρίες, τις αντιλήψεις, τις προσδοκίες, τις ανησυχίες και τις απαιτήσεις των ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνηση.

Εκτός από τις εκθέσεις με επτά μελέτες περιπτώσεων, το έργο παρέχει επίσης την πρώτη λεπτομερή αξιολόγηση των πολιτικών που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ατζέντα Μετανάστευσης όσον αφορά τις επιπτώσεις της πολιτικής τόσο στις διαδρομές (Ανατολική και Κεντρική Μεσόγειος), όσο και σε βάθος χρόνου (2015 και 2016).

Μπορείτε να διαβάσετε την τελική έκθεση εδώ