Το κεφάλαιο: ‘Brexit and Globalisation: Collateral Damage, Or an Accident Waiting to Happen?’ στο βιβλίο The Next Phase of Globalisation: Capitalism and Inequality in the Industrialised World υπογράφει ο Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Policy Network/I.B. Tauris.