Η Δρ Έφη Φωκά, κύρια ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ δημοσίευσε ένα νέο blog post στο blog του Strasbourg Observers με τίτλο: “Stuck in the middle with Papageorgiou: Missed or new opportunities?” (ελληνική απόδοση: Υπόθεση Παπαγεωργίου κ.α. κατά Ελλάδας: χαμένες ευκαιρίες ή νέες δυνατότητες).

Μπορείτε να το διαβάσετε, στα αγγλικά, εδώ.