Η πρόταση “Σύσταση Σερβο-Ορθόδοξης Κοινότητας στο Κοσσυφοπέδιο” ως αναπόσπαστο τμήμα μιας ευρύτερης ρύθμισης του μελλοντικού καθεστώτος είναι το αποτέλεσμα συζητήσεων και προσεκτικής ανάλυσης από ομάδα ειδικών στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Η αφετηρία για τον διάλογο αυτό ήταν το κείμενο του Ευάγγελου Κωφού με θέμα: “Μια Μοναστική Ορθόδοξη Κοινότητα στο Κοσσυφοπέδιο” που παρουσιάστηκε σε συνέδριο του ΕΛΙΑΜΕΠ για το Κοσσυφοπέδιο στις 5-6 Μαρτίου του 2005 στη Θεσσαλονίκη. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος FONSI με την υποστήριξη του German Marshall Fund of the United States.