Το τρίτο κείμενο πολιτικής του ερευνητικού προγράμματος MEDIADEM διατυπώνει προτάσεις πολιτικής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης για την προώθηση της ελευθερίας και την ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης. Το κείμενο είναι διαθέσιμο εδώ.