Στις 3 Νοεμβρίου 2023, το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στην Αθήνα με θέμα “Το ΝΑΤΟ και οι προκλήσεις για την περιφερειακή ασφάλεια στη Μεσόγειο”. Η εκδήλωση χρηματοδοτήθηκε από τη Διεύθυνση Δημόσιας Διπλωματίας του ΝΑΤΟ και ακαδημαϊκός υπεύθυνος ήταν ο Δρ. Γιώργος Ν. Τζογόπουλος, Κύριος Ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ.

H παρούσα αναφορά παρουσιάζει τα βασικά σημεία των συζητήσεων πάνω στη συνεχιζόμενη αστάθεια στη Μεσόγειο και τη σύνδεσή της με τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ύπαρξη διαφορετικών κρίσεων και τον διεθνή ανταγωνισμό.

Διαβάστε την σύντομη έκθεση εδώ στα αγγλικά.