Περισσότερα από είκοσι χρόνια μετά το επίσημο τέλος του Ψυχρού Πολέμου και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η ένταση αυξάνεται δραματικά μεταξύ Ρωσίας, ΗΠΑ και Ευρώπης στο πλαίσιο της εξελισσόμενης κρίσης στην Ουκρανία. Λαμβάνοντας μέρος στη δημόσια συζήτηση, το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) προσφέρει αναλύσεις, απόψεις, ερευνητικά κείμενα, καθώς και ενημερωτικό υλικό (δηλώσεις, συνεντεύξεις, αποφάσεις διεθνών οργάνων, κείμενα διεθνών οργανισμών, οικονομικά, επιχειρηματικά, εμπορικά και ενεργειακά δεδομένα, στατιστικά στοιχεία, κλπ.) για τις εξελίξεις.

Υπεύθυνος για την επικαιροποίηση και ενημέρωση της ιστοσελίδας είναι  ο Δρ. Ευάγγελος Ηλίας-Τέμπος, Εμπειρογνώμων-Σύμβουλος Α’, Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών [Ευρωπαϊκή Ένωση & Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας] & Κύριος  Eρευνητικός Εταίρος του ΕΛΙΑΜΕΠ:

2017

2016

  2015

2014

       Αρθρα-Κείμενα Ερευνητών του ΕΛΙΑΜΕΠ: