Τα γεγονότα της τελευταίας τριετίας δημιούργησαν ένα κλίμα εγρήγορσης στην ΕΕ όσον αφορά στη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης και του ασύλου, και ειδικότερα των αφίξεων στα θάλασσια σύνορα. Από την έναρξη της Αραβικής Άνοιξης, τα θαλάσσια σύνορα της Ένωσης βρέθηκαν για μια ακόμη φορά στο προσκήνιο, ως αποδέκτες χιλιάδων παράτυπων αφίξεων ετησίως και παράλληλα ως τόποι αρκετών περιστατικών απώλειας ανθρώπινων ζωών. Το παρόν κειμενο εργασίας, συγγραφέας του οποίου είναι η Δρ Αγγελική Δημητριάδη, εξετάζει τα πρόσφατα γεγονότα και τις πολιτικές που εφαρμόζονται στα εξωτερικά θαλάσσια σύνορα της Ένωσης με στόχο να επιτευχθεί από τη μία πλευρά αποτελεσματικός έλεγχος των συνόρων και από την άλλη προστασία των μεταναστών στη θάλασσα. Κεντρικό συμπέρασμα ειναι ότι η ΕΕ έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει για την εφαρμογή μέτρων που να εξισορροπούν την πρόληψη και αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης με την προστασία των νεοαφιχθεντων. Οι εφαρμοζόμενες Ευρωπαϊκες πολιτικές  εξακολουθούν να προσπαθούν  να διαχειριστούν την παρατυπη μετανάστευση, ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, κυρίως μέσα απο την οπτική της ασφαλειας.

Συγγραφέας: Δρ Αγγελική Δημητριάδη

Κείμενο Εργασίας 50/2014Managing the Maritime Borders of Europe: Protection through Deterrence and Prevention?