Το Kείμενο Εργασίας 85/2017  του Δρος Αλέξανδρου Κολοβού στοχεύει να αναφερθεί συνοπτικά στο πυρηνικό, πυραυλικό και Διαστημικό Πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας. Θα αναλύσει τη βορειοκορεατική απειλή της χρήσης του ηλεκτρομαγνητικού παλμού έναντι των ΗΠΑ. Θα αναφερθεί στα μαθήματα που έχουν καταγραφεί από πυρηνικές δοκιμές στην ατμόσφαιρα και στο Εξωατμοσφαιρικό Διάστημα. Θα δώσει στοιχεία από τις υπηρεσιακές ενέργειες που γίνονται στις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από μια τέτοια απειλή, το δημόσιο διάλογο που γίνεται καθώς και στις διπλωματικές κινήσεις για την επίλυση της κρίσης με τη Βόρεια Κορέα.

Κείμενο Εργασίας 85/2017: «Η Απειλή της Βορείου Κορέας: Πυρηνικές Επιθέσεις με Ηλεκτρομαγνητικό Παλμό»

Συγγραφέας: Δρ. Αλέξανδρος Κολοβός