Το ΕΛΙΑΜΕΠ πραγματοποίησε έρευνα με θέμα την αξιολόγηση των επιδράσεων στην πορεία της ελληνικής οικονομίας των πολιτικών που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η τελική μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ.