Το έργο Grassrootsmobilise δημοσίευσε μία περιεκτική Τελική Έκθεση καθώς το έργο ολοκληρώνεται, συνοψίζοντας τους ερευνητικούς σκοπούς και στόχους, τις ερευνητικές μεθόδους, τα κύρια ευρήματα του έργου και μια επισκόπηση της διάδοσης του έργου μέσω συμμετοχών σε συνέδρια και δημοσιεύσεων.

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση εδώ (στα αγγλικά).