Η παρούσα έκθεση των Δρ. Ντίας Αναγνώστου και Δρ. Δημήτρη Σκλεπάρη εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος RAD MONITOR. Κάνει μία επισκόπηση των τάσεων ριζοσπαστισμού που εμφανίζονται στην Ελλάδα τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν:  της άκρας δεξιάς και της άκρας αριστεράς, της ισλαμιστικής ριζοσπαστικοποίησης και του ποδοσφαιρικού χουλιγκανισμού. Εξετάζει τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες είναι πιο επιρρεπείς στην κάθε μία μορφή ριζοσπαστισμού, τους τρόπους με τους οποίους αυτές εκδηλώνονται, καθώς και την αντιμετώπισή τους από τις ελληνικές κρατικές αρχές.