Στο Ενημερωτικό Σημείωμα 43/2016 του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κος Ελευθέριος Μαστροθεόδωρος επικεντρώνεται στην κρίση της Υεμένης και το ρόλο της Δύσης. Μπορείτε εδώ να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Ερευνητικό Πρόγραμμα Μέσης Ανατολής του ΕΛΙΑΜΕΠ.