Αυτό το κείμενο πολιτικής  των Δρ. Ντίας Αναγνώστου και Δρ. Δημήτρη Σκλεπάρη παρουσιάζει συνοπτικά το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης στην Ελλάδα στις τέσσερις διαφορετικές μορφές, με τις οποίες αυτό εμφανίζεται: της άκρας δεξιάς και της άκρας αριστεράς, της ισλαμιστικής ριζοσπαστικοποίησης και του ποδοσφαιρικού χουλιγκανισμού. Στο δεύτερο μέρος, διατυπώνει προτάσεις πολιτικής για την Ελλάδα, αναφορικά με τη χρήση στατιστικών στοιχείων και την καταλληλότητα δεικτών, ως εργαλεία παρακολούθησης της ακροδεξιάς και τις θρησκευτικά υποκινούμενης ριζοσπαστικοποίησης.