Το BRiDGE είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 SwafS -26-2017: Science4Refugees-Υποστήριξη ερευνητών και επιστημώνων. Το BRiDGE είναι ένα διετές πρόγραμμα που ξεκίνησε την 1η Απριλίου 2018.

Διαβάστε το πρώτο ενημερωτικό δελτίο εδώ.