Στην έκθεση με τίτλο Policy report addressing state and non-state actors involved in the design and implementation of media policies supportive of media freedom and independence, the European Union and the Council of Europe θα βρείτε τις προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης στις 14 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα MEDIADEM καθώς και προτάσεις πολιτικής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης (στα αγγλικά).