Η προστασία της απασχόλησης δεν ήταν απλώς ένα ζήτημα του 2020. Ενώ το 2021 θα σπεύσουμε για τον εμβολιασμό του πληθυσμού, η πρωταρχική ανάγκη προστασίας των εισοδημάτων και των θέσεων εργασίας θα παραμείνει επίκαιρη όσο ποτέ, ειδικά υπό τη συνέχιση των περιοριστικών μέτρων. Αυτή η συνοπτική μελέτη αναλύει το σκεπτικό δημιουργίας του προγράμματος SURE, καθώς και τα χαρακτηριστικά του για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Το κείμενο εργασίας υπογραμίζει την επιτυχία των προγραμμάτων βραχυπρόθεσμης εργασίας για την προστασία της απασχόλησης κατά τη διάρκεια των κρίσιμων πρώτων μηνών της πανδημίας, και εξηγεί το συστατικό ευρωπαϊκής αλληλεγγύης του προγράμματος SURE. Αυτό διασφαλίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη διαθέτουν τους πόρους για να χρησιμοποιήσουν τα ανωτέρω προγράμματα για να καταφέρουν να προστατέψουν τους εργαζομένους και τα εισοδήματά τους. Περαιτέρω, το κείμενο δείχνει πώς η απόφαση χρηματοδότησης του προγράμματος SURE με κοινωνικά ομόλογα, τα οποία έχουν υπάρξει αντικείμενο διαρκούς επενδυτικής ζήτησης, αποτελεί μια αρχική εκδοχή ευρωπαϊκού ομολόγου.  Τέλος, προχωρώντας πέρα ​​από το 2021 και εξετάζοντας ένα μελλοντικό μοντέλο προστασίας της  απασχόλησης στην Ευρώπη, η μελέτη περιγράφει τη νομική και πολιτική βιωσιμότητα της μετατροπής του SURE σε ένα μόνιμο σύστημα προστασίας της απασχόλησης και, ως εκ τούτου, σε  μέσο ολοκλήρωσης και κοινωνικοοικονομικής ανθεκτικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το κείμενο υπογράφει η Χριστίνα Καττάμη, Policy officer στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ (στα Αγγλικά).