Η πέμπτη δημοσκόπηση στην Ελλάδα και την Τουρκία έλαβε χώρα μεταξύ 17 και 23 Ιουλίου 2023 μετά τις διαδοχικές εκλογές που κυριάρχησαν στην επικαιρότητα της Ελλάδος και της Τουρκίας κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Μεταξύ άλλων θεμάτων στόχος της πέμπτης δημοσκοπήσεως ήταν και να αποτυπώσει τις απόψεις και παραστάσεις της ελληνικής και τουρκικής κοινής γνώμης όσον αφορά την διπλωματία των σεισμών και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στις δύο χώρες.

Η δημοσκόπηση υποστηρίχθηκε από την διαΝΕΟσις, σχεδιάσθηκε από το ΕΛΙΑΜΕΠ και το Istanbul Policy Center (IPC) και πραγματοποιήθηκε από τις εταιρείες MRB και KONDA στην Ελλάδα και την Τουρκία αντιστοίχως με την συμμετοχή 1004 Ελλήνων και 1589 Τούρκων πολιτών. Αυτή ακολούθησε τα βήματα των τεσσάρων κοινών δημοσκοπήσεων που έλαβαν χώρα τον Φεβρουάριο και τον Δεκέμβριο του 2021, τον Μάιο και τον Νοέμβριο του 2022, με τη συμμετοχή 1.022 Ελλήνων και 1.163 Τούρκων πολιτών στην πρώτη, 1008 Ελλήνων και 2731 Τούρκων πολιτών στην δεύτερη, 1003 Ελλήνων και 1786 Τούρκων πολιτών στην τρίτη και 1003 Ελλήνων και 2148 Τούρκων πολιτών στην τέταρτη.

Δεδομένα ποσοτικής έρευνας.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων εδώ.