• Η απογοήτευση με τον Ερντογάν και το ΑΚΡ μετά το 2013 αναδιαμόρφωσε τη μελέτη της τουρκικής πολιτικής και ιστορίας, οδηγώντας τους μελετητές να επικεντρωθούν σε νέα θέματα και νέες περιόδους.
  • Οι συγκριτικές προσεγγίσεις, η πολιτική οικονομία και το νεοπαγές ενδιαφέρον για τον Ψυχρό Πόλεμο προσέφεραν μια πιο διαφοροποιημένη κατανόηση του τουρκικού αυταρχισμού.
  • Ο μετακεμαλισμός παραμένει δημοφιλέστερος στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη απ’ ό,τι στην Τουρκία.

Το Policy brief υπογράφει ο Nicholas Danforth, Κύριος Ερευνητής Εξωτερικού στο Πρόγραμμα Τουρκίας.

Διαβάστε το εδώ (στα Αγγλικά).