Το νέο βιβλίο των Στάθη Καλύβα, Γιώργου Παγουλάτου και Χαρίδημου Τσούκα, το οποίο εκδόθηκε από τον οίκο Columbia University Press, αναλύει την πορεία των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, ξεκινώντας από το 1974. Συγκεκριμένα, εξετάζει το κατά πόσο οι θεσμοί και πολιτικές της χώρας έχουν ευθυγραμμιστεί με τις αντίστοιχες τάσεις στις περισσότερο αναπτυγμένες χώρες της Δύσης και εντοπίζει τους τομείς όπου μπορεί να σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος.  Το βιβλίο, επίσης, επικεντρώνεται στους λόγους για τους οποίους η μεταρρυθμιστική προσπάθεια της Ελλάδας έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες, κυρίως από τη συστηματική αντίσταση ισχυρών ομάδων συμφερόντων στο εσωτερικό της χώρας.  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οι συγγραφείς

Ο κ. Στάθης Καλύβας είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο πανεπιστήμιο Yale. Ο κ. Γιώργος Παγουλάτος είναι καθηγητής ευρωπαϊκής πολιτικής και οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο κ. Χαρίδημος Τσούκας είναι καθηγητής στα πανεπιστήμια Κύπρου και Warwick.