Μέσω κριτικής ανάλυσης της νομολογίας των ευρωπαϊκών και εθνικών δικαστηρίων, το βιβλίο «Courts, privacy and data protection in the digital environment», σε επιμέλεια της Δρ Maja Brkan από το Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ και της Δρ Ευαγγελίας Ψυχογιόπουλου από το ΕΛΙΑΜΕΠ, αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο των δικαστηρίων ως προς την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον. Το βιβλίο εξετάζει τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων στο Βέλγιο, τη Φιλανδία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Σλοβακία και την Ισπανία. Το βιβλίο μελετά τη στάθμιση του δικαιώματος στην προστασία της ιδιωτικότητας και του δικαιώματος στην προστασία των προσωπικών δεδομένων με άλλα ανθρώπινα δικαιώματα και συμφέροντα, εξετάζει την επιρροή των ευρωπαϊκών δικαστηρίων στον εθνικό δικαστή και διερευνά περιπτώσεις στρατηγικής επιλογής υποθέσεων για την έναρξη δικαστικής διαμάχης (strategic litigation) με στόχο μεταρρυθμίσεις που λειτουργούν προς όφελος της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων ή προς όφελος άλλων συγκρουόμενων δικαιωμάτων/συμφερόντων.

Στο βιβλίο συμμετέχουν οι: M. Brkan, C. Cuijpers, P. De Hert, C. Di Cocco, J. Eichenhofer, G. González Fuster, C. Gusy, M. Husovec, T. Kyriakou, O. Lynskey, T. Ojanen, E. Ψυχογιοπούλου, G. Sartor.

Μπορείτε εδώ να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.