Το βιβλίο του ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρος Γιώργου Τζογόπουλου με θέμα: Η Ελληνική Κρίση στα ΜΜΕ: Στερεότυπα στο Διεθνή Τύπο είναι διαθέσιμο από το βρετανικό εκδοτικό οίκο Ashgate. Το βιβλίο αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η εικόνα της Ελλάδας έχει παρουσιαστεί  από τα μέσα ενημέρωσης Αγγλίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας και Ηνωμένων Πολιτειών από τον Οκτώβριο του 2009 και μετά. Βασίζεται σε ανάλυση κειμένων και προσωπικές συνεντεύξεις και εξετάζει την ποιότητα και αξιοπιστία των δημοσιευμάτων σε συνάρτηση με τις διεθνείς επιδόσεις της Ελλάδας και την πολιτική της ηγεσίας της τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Εξηγεί, επίσης, τους λόγους για τους οποίους δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στην Ελλάδα σε σχέση με άλλα προβληματικά κράτη της ευρωζώνης.