Από τον οίκο Routledge εκδόθηκε το βιβλίο Aftermath of the Ukrainian Crisis σε επιμέλεια της Δρος Παναγιώτας Μανώλη, Επικεφαλής του Προγράμματος Σλαβικών, Ανατολικοευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Σπουδών του ΕΛΙΑΜΕΠ. Στο βιβλίο γράφουν οι Hanna Shelest,  Θεόδωρος Τσακίρης, Nadia Alexandrova-Arbatova, Alexey Gromyko, Sharyl Cross, Steven Blockmans και Ινώ Αφεντούλη.

Μπορείτε εδώ να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.