Στο Κείμενο Εργασίας του, ο πρέσβης επί τιμή Αλέξανδρος Μαλλιάς, πού ήταν ο πρώτος Επικεφαλής τής Διπλωματικής Αποστολής τής Ελλάδος  στα Σκόπια, 1995-1999, αναλύει τις προοπτικές πού διαγράφονται στις  σχέσεις των δύο χωρών μετά την ανάληψη τής διακυβέρνησης τής γειτονικής μας χώρας από την νέα κυβέρνηση. Συστήνει στις κυβερνήσεις Αθηνών και Σκοπίων να μην συρθούν  στην δημιουργία μεγάλων προσδοκιών ,αλλά να εργασθούν προς την κατεύθυνση διεύρυνσης και εμβάθυνσης των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και  να  προτιμήσουν την μέθοδο τής ”ήσυχης διπλωματίας” στην αναζήτηση λύσης στο ζήτημα τού ονόματος. Αναδεικνύει ότι το Σύνταγμα τού 1991 -”ενα κακό σύνταγμα ”, όπως γράφει – αποτελεί την ρίζα τού κακού τόσο στις  σχέσεις  μεταξύ των εθνοτήτων όσο και στην δημιουργία των προβλημάτων με την Ελλάδα. Έχει ήδη αναθεωρηθεί 30 (τριάντα) φορές ,αλλά χρειάζεται ακόμη αναθεωρήσεις.

Ο κ. Μαλλιάς, πρώην πρέσβης στην Αλβανία,  αναλύει την Πολιτική  Δήλωση των Αλβανών Πολιτικών Αρχηγών  στήν πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία τής Μακεδονίας, εκτιμώντας ότι συνιστά  σημαντική προσπάθεια τόσο στήν αντιμετώπιση τών ενδημικών προβλημάτων μεταξύ τών Σλάβων καί  τών Αλβανών, όσο καί γιά τήν λύση τού ζητήματος τής ονομασίας. Ο Αλέξανδρος Μαλλιάς, πού διετέλεσε πρέσβης στήν Ουάσιγκτων  στήν τετραετία 2005-2009, επισημαίνει ότι τώρα δικαιώνονται  πλήρως οι κατηγορίες, προειδοποιήσεις καί οι αντιδράσεις τής Ελλάδος – ‘ηδη από τό 2007- κατά τής αλυτρωτικης, εθνικιστικής καί προκλητικής πολιτικής του πρώην πρωθυπουργου Νίκολα Γκρουέφσκι ο  οποιος όμως δέν ήταν μόνος. Τόν στήριζαν στά Σκοπια όσοι σήμερα τόν αποδοκιμάζουν,ενώ έτυχε τής στήριξης και διεθνών παραγόντων. Η Ελλάδα αναμένει να διαπιστώσει κατά πόσον τά λόγια τής νέας κυβέρνησης θά μετατραπούν σε πράξεις. Ο εθνικισμός  εξακολουθεί νά είναι πανταχού  παρών στήν πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία τής Μακεδονίας, αρχής γενομένης από τά σχολικά εγχειρίδια.