Η Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου δημοσίευσε πρόσφατα άρθρο της για την πολιτιστική κληρονομιά στο δίκαιο και τις πολιτικές της ΕΕ στο επιστημονικό περιοδικό Legal Issues of EconomicIntegration. Σκοπός του άρθρου υπήρξε η μελέτη των αρμοδιοτήτων της ΕΕ στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και η άσκησή τους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το άρθρο μπορείτε να βρείτε εδώ.