Πρόκειται για νέα έκδοση από τη Φιλίππα Χατζησταύρου με τίτλο «Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι: διπλωμάτες όπως οι άλλοι;» στο  ‘Το πεδίο της Ευρωκρατίας: η πολιτική κοινωνιολογία του προσωπικού της ΕΕ’ (Eπιμ. Nτ. Γεωργακάκης), Economica, 2012. Eίναι το πρώτο περιεκτικό βιβλίο που χρησιμοποιεί την προσέγγιση του Πιερ Μπουρντιέ για να εξετάσει τους δρώντες της ΕΕ (Pierre Bourdieu, πρωτοπόρος Γάλλος κοινωνιολόγος 1930-2002).

Τι ξέρουμε για τους βουλευτές, τους επιτρόπους, τους υπαλλήλους, τους μόνιμους αντιπροσώπους, τους λομπίστες, τους εκπροσώπους συμφερόντων, οι οποίοι, μέσα από ή σε στενή σύνδεση με τους Eυρωπαϊκούς θεσμούς, ενσαρκώνουν την EE; Aυτό το συλλογικό βιβλίο είναι η πρώτη oλοκληρωμένη δουλειά γι’αυτόν τον πληθυσμό. Παρέχει ενδιαφέρουσες απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις κινητοποιώντας τις αρχικές προσεγγίσεις και ανανεώνοντας, στις ΗΠΑ όπως και στην Ευρώπη, τη  θεωρία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.