Αυτή είναι μια νέα δημοσίευση της Φιλίππας Χατζησταύρου «Μια Προεδρία σε αναζήτηση ταυτότητας: το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων» στο « Το προεδρικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη Λισαβόνα», Διεύθ. Véronique CHARLÉTY και Michel MANGENOT, Πρόλογος H.V. Rompuy, Συλλογή «Επαγγελματίες της Ευρώπης”, Γαλλική Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Μάιος 2012, 246 σελίδες. H συλλογική αυτή έκδοση παρουσιάζει το προεδρικό σύστημα στις πέντε αποκλίσεις του, αποδεικνύοντας τις προκλήσεις με τις οποίες αυτό το νέο σύστημα βρίσκεται αντιμέτωπο σε όρους οργάνωσης και συντονισμού. Μέσα από αυτό το έργο, ο αναγνώστης οδηγείται να εκτιμήσει την πορεία μετά από μία δεκαετία θεσμικών διαπραγματεύσεων από το 2001 και τη Σύνοδο κορυφής του Λάακεν. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.