– Το εγχειρίδιο Σύγχρονη Τουρκική και Παγκόσμια Ιστορία συνθέτει τις αντίπαλες πολιτικές παραδόσεις της Τουρκίας σε μια συνεκτική αντιιμπεριαλιστική αφήγηση.

– Παρουσιάζει τον στρατιωτικό, οικονομικό και πολιτιστικό αγώνα για μια πλήρως ανεξάρτητη Τουρκία ως την κινητήρια δύναμη στην ιστορία της χώρας τον 20ο αιώνα.

– Σε αυτή την περιγραφή, τόσο το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Τουρκίας όσο και η αμφιθυμία απέναντι στο ΝΑΤΟ εμφανίζονται ως η φυσική κορύφωση μακροχρόνιων τάσεων.

Το Κείμενο Πολιτικής υπογράφει ο Nicholas Danforth, Κύριος Ερευνητής Eξωτερικού στο Πρόγραμμα Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Διαβάστε το εδώ σε μορφή pdf (στα Αγγλικά).