Στο κείμενο εργασίας 70/2015  ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος αναλύει την ποιότητα της δημοκρατίας στα Δυτικά Βαλκάνια. Ειδικότερα, εξετάζει τους δέκα διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους κυβερνήσεις των Δυτικών Βαλκανίων σε συνεργασία με ισχυρές ελίτ έχουν συμβάλει στον εκτροχιασμό των δημοκρατικών θεσμών.