Το 15ο Δελτίο Μέσης Ανατολής Μεσογείου ασχολείται με την ελληνική επιχειρηματικότητα στον Αραβικό Κόσμο. Μεταξύ άλλων, δίδεται έμφαση στους τομείς των πρώτων υλών και των χημικών και στις εξαγωγές φαρμάκων. Το Δελτίο είναι διαθέσιμο εδώ.