Οι αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης θεωρήθηκαν σημαντικός παράγοντας στην εκδήλωση της πρόσφατης οικονομικής κρίσης. Σ’ αυτό το πνεύμα, η διοικητική μεταρρύθμιση αποτέλεσε πάγιο κεφάλαιο των προγραμμάτων προσαρμογής. Στόχος και προσδοκία ήταν να αντιμετωπιστούν οι χρόνιες ανεπάρκειές της.

Μέσα στις αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε η δημοσιονομική συρρίκνωση, η διοίκηση αποτέλεσε ταυτόχρονα εργαλείο και αντικείμενο μιας φιλόδοξης μεταρρυθμιστικής ατζέντας, τα αποτελέσματα της οποίας, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη αποτιμηθεί. Πόσο προχώρησαν οι μεταρρυθμίσεις στη διάρκεια της τελευταίας οκταετίας; Πόσο και προς ποια κατεύθυνση άλλαξε η διοίκηση; Κατά πόσον αναβαθμίστηκε η ικανότητά της;

Σε αυτά τα ερωτήματα επιχειρεί να δώσει απαντήσεις η έρευνα που διεξήγαγε το ΕΛΙΑΜΕΠ, με την υποστήριξη της Ερευνητικής Έδρας του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη. Η μελέτη που προέκυψε φιλοδοξεί να προσφέρει τη ευκαιρία να αναζητηθούν συγκλίσεις και να αναδειχθούν οι προϋποθέσεις αναβάθμισης ενός τομέα κρίσιμου για τις προοπτικές της χώρας.

Την έρευνα συντόνισε η Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καλλιόπη Σπανού. Στην ερευνητική ομάδα συμμετείχαν οι Δρ Χρήστος Ιωάννου, Δρ Μαντώ Λαμπροπούλου, Δρ Ευαγγελία Μπαλλά και ο Καθηγητής Δημήτρης Οικονόμου.

Μπορείτε να βρείτε τη σύνοψη των βασικών ευρημάτων και συμπερασμάτων της έκθεσης εδώ, ενώ η μετάφρασή της στα αγγλικά είναι διαθέσιμη εδώ.

Η πλήρης μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ.