Σε ένα πρόσφατο άρθρο τους με τίτλο οι «Μετανάστες στην ελληνική πολιτική ζωή: μεταξύ πολιτικής πελατείας και της προσπάθειας για ενσωμάτωση», που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό South European Society and Politics, η Ρουμπίνη Γρώπα και η Άννα Τριανταφυλλίδου αναδεικνύουν πώς οι ομογενείς από την Αλβανία και την πρώην Σοβιετική Ένωση έχουν ενσωματωθεί στις πελατειακές δομές που διέπουν το ελληνικό πολιτικό σύστημα, ενώ οι «άλλοι» μετανάστες έχουν κρατηθεί στο περιθώριο της ελληνικής πολιτικής ζωής. Η μελέτη αυτή αναλυει τον λόγο αλλά και τα έργα των ελληνικών πολιτικών κομμάτων στην προσπάθεια τους κατά την τελευταία δεκαετία να διαχειριστούν την πρόκληση της μετανάστευσης και να ενσωματώσουν (ή να περιθωριοποιήσουν) στο ελληνικό πολιτικό σύστημα ένα σημαντικό αριθμό μεταναστών σταθερά εγκατεστημένο στην Ελλάδα. Για περισσότερα δείτε εδώ