Στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος MIGREC (Migration and Integration Research Center) που χρηματοδοτείται από το H2020, το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, συντόνισε την συγγραφή της μελέτης με τίτλο: ” Mapping of Migration Related Research and Policy Development in the Western Balkans”.

Η μελέτη προσφέρει στο νεοσύστατο ερευνητικό κέντρο MIGREC (Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου, Σερβία) μια λεπτομερή ανάλυση και παρουσίαση των φορέων και των εξελίξεων που αφορούν το ζήτημα της μετανάστευσης στα Δυτικά Βαλκάνια, στο επίπεδο της διακυβέρνησης, των επιστημών και της έρευνας, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών. Ο βασικός σκοπός της είναι να βοηθήσει το MIGREC να διαμορφώσει μια επικαιροποιημένη ερευνητική στρατηγική και ατζέντα, κάτι που θα μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπό του σε ότι αφορά τη συζήτηση πολιτικών και τη λήψη των αποφάσεων. Επιπλέον θα δώσει επίσης στο MIGREC πολλές δυνατότητες δικτύωσης με σχετικούς φορείς.

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση εδώ.