Η μελέτη πολιτικής, που υπογράφει ο Παναγιώτης Τσάκωνας, Κύριος Ερευνητής και Επικεφαλής του Προγράμματος Ασφάλειας του ΕΛΙΑΜΕΠ, εξετάζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιηθούν και την στρατηγική που πρέπει να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αναζωογονηθούν οι ευρωτουρκικές σχέσεις, κυρίως μέσω της αναβάθμισης της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας.

Η υιοθέτηση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής “εξισορροπητικής δέσμευσης” της Τουρκίας προτείνεται ως καταλληλότερη για την αντιμετώπιση της άμεσης πρόκλησης που θέτει η επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, οι δύσκολες ευρωτουρκικές σχέσεις και η μεταναστευτική πρόκληση.