Η Άννα Τριανταφυλλίδου, κύρια ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ, μαζί με την Dita Vogel από το Ινστιτούτο Διεθνούς Οικονομικής του Αμβούργου (HWWI) και τον Franck Duvell από το κέντρο ερευνών COMPAS του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, επιμελήθηκαν ένα Θεματικό Τεύχος με τίτλο ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΜΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. Το θεματικό αυτό τεύχος περιλαμβάνει και μελέτη που εκπονήθηκε από τον Θάνο Μαρούκη, Ερευνητή στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Όλες οι μελέτες που παρουσιάζονται στο τεύχος αυτό εκπονήθηκαν στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος CLANDESTINO.

Τίτλος Μία Ευρωπαϊκή προσέγγιση στο θέμα της μη νόμιμης μετανάστευσης: θεματικό τεύχος στο περιοδικό “International Migration”, τόμ. 49 (5), Οκτ. 2011
Συγγραφείς Άννα Τριανταφυλλίδου, Dita Vogel, Franck Duvell (επιμ.)
Έκδοση Wiley, 2011