Συγγραφέας: Έφη Φωκάς

Δημοσιεύτηκε στο: Ed. Silvio Ferrari, Routledge Handbook of Law and Religion, (2015) Abingdon: Routledge, 59-74

Τα σημεία τομής μεταξύ νόμου και θρησκείας διαπερνούν όλο και περισσότερο τη δημόσια σφαίρα. Μια σύντομη εξέταση των «αμφιλεγόμενων θεμάτων» του παρόντος τόμου χρησιμεύει ως υπενθύμιση των θεμάτων που σχετίζονται με τη θρησκεία και ρυθμίζονται από τους νόμους, αφενός, και της κινητοποίησης της μαζικών κοινών – θρησκευτικών και κοσμικών – αφετέρου. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις διαπιστώνουμε σε κάποιο επίπεδο μια αποσύνδεση μεταξύ της λειτουργίας των νόμων και της λειτουργίας των κοινωνιών στις οποίες λειτουργούν οι νόμοι αυτοί. Ακριβώς σε αυτό το σημείο η κοινωνιολογία ως κλάδος μπορεί να γεφυρώσει το κενό.